התאוששות פעילות המגזר העסקית נמשכת

הגורם העיקרי להתאוששות הוא הצריכה הפרטית

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש אפריל 2024. המגזר העסקי ממשיך לצמוח, אם כי רמת הפעילות המשקית טרם חזרה לזו של ערב פריצת המלחמה. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך לעלות והוא הגורם המרכזי לצמיחת המשק ברביע השני של 2024. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, נותר נמוך וככל הנראה משקף חזרה איטית לפעילות בענף. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור מקומי, תיקן את עצמו כלפי מטה החודש; ייתכן שהקפיצה ביבוא אשר נרשמה בחודש הקודם היתה אירוע זמני. מספר משרות השכירים במגזר העסקי נותר ללא שינוי ומשקף יציבות בשוק העבודה.

רכיבי מדד אפריל כוללים: ירידה של 0.3% במדד הייצור התעשייתי בחודש מרץ, לאחר ירידה של 2.6% בחודש פברואר; עלייה של 0.8% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מרץ לאחר ירידה של  0.9% בחודש פברואר; ירידה של 8.0% במדד היבוא בחודש אפריל, לאחר עלייה של 7.8% בחודש מרץ; ואין שינוי במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש פברואר, לאחר עלייה של 0.7% בחודש ינואר.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף