מדד מלניק למצב המשק נותר ללא שינוי בחודש נובמבר

ניכרת האטה בפעילות המגזר העסקי

מדד היבוא מצביע על פסימיות באשר להמשך הפעילות המשקית

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש נובמבר 2022. ניכרת האטה בפעילות המגזר העסקי, ההאטה עדיין לא באה לידי ביטוי בשוק העבודה. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, שב לעלות ונראה שהצריכה הפרטית מתקנת את החולשה שהסתמנה בחודשים הקודמים. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ירד בחריפות וככל הנראה הירידה נובעת מחולשת הייצור בענפי הטכנולוגייה העלית. בשלב זה לא ניתן לקבוע האם זה אירוע חד-פעמי או מגמה שתימשך. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, חזר לרדת  – סממן למגמת פסימיות באשר להמשך צמיחת המשק. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לעלות  לפיכך, סימני ההאטה אינם משתקפים בשוק העבודה.   

רכיבי מדד נובמבר כוללים: ירידה של 5.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 0.1% בחודש ספטמבר; עלייה של 1.2% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוקטובר לאחר עלייה של 1.7% בחודש ספטמבר; ירידה של 1.1% במדד היבוא בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 0.7% בחודש אוקטובר ועלייה של 0.9% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 0.1% בחודש אוגוסט.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף