מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש יוני

נמשכת צמיחת המגזר העסקי

גידול הפדיון במסחר ושירותים נעצר

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש יוני 2021. עליית המדד מבטאת המשך עלייה בפעילות הכלכלית של המגזר העסקי. נראה שצמיחת המגזר העסקי מתונה יותר בסוף הרביע השני של 2021. עליית הפדיון בענפי המסחר והשירותים – המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, נבלמה לאחר עלייה חדה בשלושת החודשים הקודמים. מדד הייצור התעשייתי המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ירד חודשיים ברציפות; יתכן והדבר מצביע על ירידה ברווחיות התעשייה על רקע התחזקות השקל. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, ממשיך לטפס – התפתחות המבטאת אופטימיות מתמשכת במגזר העסקי. נמשכת עליית משרות השכירים במגזר העסקי, המבטאת את שיפור הפעילות הכלכלית ואת הירידה בשיעור האבטלה.

רכיבי מדד יוני כוללים: ירידה של 1.7% במדד הייצור התעשייתי בחודש מאי, לאחר ירידה של 1.1% בחודש אפריל; ירידה של 3.1% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאי לאחר עלייה של 3.2% בחודש אפריל; עלייה של 4.9% במדד היבוא בחודש יוני, לאחר עלייה של 2.5% בחודש מאי ועלייה של 2.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אפריל, לאחר עלייה של 4.4% בחודש מארס.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף