מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.7 אחוז בחודש אוגוסט

נמשכת הצמיחה מהירה של המגזר העסקי

ניכרים סימנים של התעוררות בפעילות התעשייתית

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.7 אחוז בחודש אוגוסט 2021. עליית המדד מחזקת את ההערכה שצמיחת המשק ממשיכה להיות איתנה גם ברביע השלישי של 2021. רמת הפדיון בענפי המסחר והשירותים – המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיכה להיות גבוהה על אף ירידת הפדיון בחודש האחרון. על פי מדד הייצור התעשייתי – המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ניכרים סימנים של התעוררות בפעילות התעשייתית לאחר תקופה ממושכת של יציבות ברמת הפעילות.  מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, ממשיך לעלות. מגמה זו עקבית עם ההערכה לפיה פעילות המגזר העסקי עולה ושוררת אופטימיות להמשך הצמיחה. צמיחת המגזר העסקי באה גם לידי ביטוי בהמשך עליית מספר משרות השכירים, המבטאת את השיפור בשוק העבודה ואת הירידה בשיעור האבטלה.

רכיבי מדד אוגוסט כוללים: עלייה של 1.0% במדד הייצור התעשייתי בחודש יולי, לאחר עלייה של 3.6% בחודש יוני ; ירידה של 3.0% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יולי לאחר עלייה של 5.5% בחודש  יוני; עלייה של 4.9% במדד היבוא בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 0.9% בחודש יולי ועלייה של 2.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר עלייה של 2.5% בחודש יוני.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף