<strong><u>מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש דצמבר</u></strong>

ניכרת האטה במגזר העסקי מדד היבוא מצביע על פסימיות באשר להמשך הפעילות המשקית ::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן ::: מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש דצמבר 2022. ניכרת האטה במגזר העסקי. בסיכום שנת 2022 עלה המדד בשיעור של 6.9 אחוזים, התפתחות המבטאת את צמיחתו המהירה של המגזר העסקי; רוב צמיחת […]