<strong><u>מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יוני  </u></strong>

ההאטה בפעילות המגזר העסקי נמשכת ההאטה הכלכלית באה לידי ביטוי גם בשוק העבודה ::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן ::: מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יוני 2023. ההאטה בפעילות הכלכלית של המגזר העסקי  נמשכת. כאמור בהודעות קודמות, ההאטה המקומית נובעת משילוב של האטת הפעילות הכלכלית בעולם ושל השפעת הניסיון לשינוי […]