מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.1 אחוז בחודש אוגוסט

מסתמנת ירידה בפעילות ובצמיחת המגזר העסקי

בלימה ביבוא תשומות לייצור המקומי

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.1 אחוז בחודש אוגוסט 2022.  מסתמנת ירידה בפעילות המגזר העסקי ובשיעור הצמיחה: מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, עלה  באופן מתון ומצביע על יציבות הצריכה הפרטית. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי,  ירד באופן חד, תיקן את מגמת עלייתו ובכך מסמן הרעה בענף. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, ירד חודשיים ברציפות ונראה שיבוא התשומות ליצור המקומי נבלם. במספר משרות השכירים במגזר העסקי נרשמה ירידה קלה, לאחר תקופה ממושכת של עליות.

רכיבי מדד אוגוסט כוללים: ירידה של 2.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש יולי, לאחר עלייה של 0.7% בחודש יוני; עלייה של 0.5% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יולי לאחר ירידה של 1.3% בחודש יוני; ירידה של 0.9% במדד היבוא בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 3.5% בחודש יולי וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יוני, לאחר עלייה של 0.1% בחודש מאי.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף