מדד מלניק למצב המשק ירד ב-1.4 אחוז בחודש נובמבר  

הצמיחה של המגזר העסקי ב-2023 תרד ל-2.2 אחוזים

בשלב זה נראה שעיקר הפגיעה במגזר העסקי נובעת מצד הביקוש

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-1.4 אחוז בחודש נובמבר 2023. מדד חודש נובמבר מבטא את הפגיעה הקשה בפעילות המגזר העסקי בחודשיים הראשונים של המלחמה. על פי המדד, המגזר העסקי התכווץ בחודשיים הראשונים של המלחמה בכ-2.6 אחוזים. ניתן לאמוד שהצמיחה של המגזר העסקי ב-2023 תרד ל-2.2 אחוזים בלבד. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית ירד באוקטובר ב-13.8 אחוזים – עוצמת ירידה הדומה לזו שהייתה בחודש הראשון של הסגר בתקופת הקורונה. גם מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, התכווץ בחדות, אך בעוצמה נמוכה  מזו של הפדיון ונראה שבשלב זה עיקר הפגיעה במגזר העסקי נובעת מצד הביקוש. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, ממשיך לרדת ומצביע על פסימיות באשר להמשך צמיחת הפעילות המשקית. מספר משרות השכירים במגזר העסקי אינו כולל עדיין את חודשי המלחמה.   

רכיבי מדד נובמבר כוללים: ירידה של 5.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 4.3% בחודש ספטמבר; ירידה של 13.8% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוקטובר לאחר ירידה  של 3.9% בחודש ספטמבר; ירידה של 0.4% במדד היבוא בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 5.5% בחודש אוקטובר; ועלייה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ספטמבר, לאחר עליה של 0.7% בחודש אוגוסט.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף