מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש דצמבר  

נראה שפעילות המגזר מתייצבת ברמה הנמוכה, אליה התדרדרה בחודשיים הראשונים של המלחמה.

צמיחת המגזר העסקי בשנת 2023 נאמדת ב-2.2 אחוזים

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש דצמבר 2023. התפתחות המדד מצביעה על בלימה  של הירידה בפעילות המגזר העסקי; בשלב זה נראה שפעילות המגזר מתייצבת ברמה הנמוכה, אליה התדרדרה בחודשיים הראשונים של המלחמה. על פי המדד, התוצר של המגדר העסקי ירד ב-1.7 אחוזים ברביע האחרון של השנה והצמיחה בשנת 2023 כולה הסתכמה ב-2.2 אחוזים בלבד. הרמה הנמוכה של מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית,  מהווה את המקור העיקרי לירידת הפעילות במשק; הרמה תוקנה קלות כלפי מעלה בחודש נובמבר. גם מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, מצביע על התנהגות דומה לזו של מדד הפדיון, אך פחות חריפה – רמה נמוכה של פעילות ותיקון קל כלפי מעלה בחודש נובמבר. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, ממשיך לרדת ומצביע על פסימיות, הקשורה, מן הסתם, להתמשכות המלחמה, באשר להמשך צמיחת הפעילות המשקית. מספר משרות השכירים במגזר העסקי של החודש הראשון של המלחמה ירד בחדות ומצביע על החלשות שוק העבודה.

רכיבי מדד דצמבר כוללים: עלייה של 2.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 5.2% בחודש אוקטובר; עלייה של 3.2% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש נובמבר לאחר ירידה של  13.1% בחודש אוקטובר; ירידה של 1.2% במדד היבוא בחודש דצמבר, לאחר ירידה של 0.6% בחודש נובמבר; וירידה של 3.3% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוקטובר, לאחר עליה של 0.4% בחודש ספטמבר.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף