מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש אוקטובר

המגזר העסקי צומח בשיעור מתון

מדד היבוא מצביע על פסימיות באשר להמשך הפעילות המשקית

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש אוקטובר 2022. המגזר העסקי ממשיך לצמוח בשיעור מתון. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, שומר על רמתו הגבוהה, אך אינו  מוסיף לעלות, מה שמצביע על צריכה הפרטית חלשה. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, מצביע על המשך צמיחת המגזר התעשייתי. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, עלה במתינות לאחר ירידה במשך שלושה חודשים ברציפות; רמת מדד היבוא מצביעה על פסימיות באשר להמשך הפעילות המשקית. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לעלות ומשקף חוזקה של שוק העבודה.

רכיבי מדד אוקטובר כוללים: עלייה של 0.7% במדד הייצור התעשייתי בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 4.1% בחודש אוגוסט; עלייה של 1.4% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ספטמבר לאחר ירידה של 1.0% בחודש אוגוסט; עלייה של 0.3% במדד היבוא בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 1.4% בחודש ספטמבר ועלייה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 0.2% בחודש יולי.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף