מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש דצמבר

נמשכת התרחבות מגזר העסקי

בשנת 2021 צמח המדד בשיעור של 4.8 אחוזים

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש דצמבר 2021. נמשכת התרחבות המגזר העסקי. מדד מלניק צמח בשנת 2021, בשיעור של 4.8 אחוזים, שיעור המשקף שני תהליכים: התאוששות מהירה של המשק לאחר הפגיעה הראשונה של מגפת הקורונה, ובהמשך – התאמת המגזר העסקי למציאות החדשה, שעדיין ממשיכה להשפיע על הפעילות המשקית. עליית הפדיון בענפי המסחר והשירותים – המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיכה להוות את הגורם המרכזי המסמן את התרחבות פעילות המגזר העסקי. מדד הייצור התעשייתי – המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיך להתעדכן-לאחור מדי חודש על ידי הלמ"ס, דבר המקשה על זיהוי התפתחות המגמה של המגזר התעשייתי. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, ירד בדצמבר, לאחר תקופה ממושכת של עליות; עם זאת, רמת יבוא התשומות עדיין גבוהה ומאפשרת המשך צמיחה של המשק. מספר משרות השכירים במגזר העסקי חזר לעלות, התפתחות המחזקת את ההערכה באשר לשיפור בשוק העבודה ולירידה בשיעור האבטלה.

רכיבי מדד דצמבר כוללים: ירידה של 3.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 0.7% בחודש אוקטובר; עלייה של 0.3% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש נובמבר לאחר עלייה של 0.8% בחודש אוקטובר; ירידה של 2.3% במדד היבוא בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 2.1% בחודש נובמבר ועלייה של 2.3% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 0.6% בחודש ספטמבר.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף