מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש אפריל

התרחבות המגזר העסקי נמשכת

סימנים ראשונים לכך ששיעור הצמיחה מתמתן

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש אפריל 2022. התרחבות המגזר העסקי נמשכת, אם כי ישנם סימנים ראשונים לכך ששיעור הצמיחה מתמתן. נרשמה ירידה בפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקפת את התפתחות הביקושים המקומיים ובעיקר את התפתחות הצריכה הפרטית. ייתכן, שעליית הצריכה הפרטית אשר היוותה עד כה גורם מרכזי בהתרחבות המגזר העסקי, מורידה כעת הילוך, אולם מוקדם עדיין לקבוע זאת בוודאות. גם במדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, נרשמה ירידה, אך רמת הייצור התעשייתי עדיין גבוהה. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, חזר להתרחב; מכאן שמוקדם עדיין להצביע על תפנית-לרעה בפעילות המגזר העסקי. מספר משרות השכירים במגזר העסקי שב לעלות, עדות לחוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד אפריל כוללים: ירידה של 1.1% במדד הייצור התעשייתי בחודש מארס, לאחר עלייה של 1.0% בחודש פברואר; ירידה של 0.8% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מארס לאחר עלייה של 2.8% בחודש פברואר; עלייה של 3.6% במדד היבוא בחודש אפריל, לאחר ירידה של 1.6% בחודש מארס ועלייה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש פברואר, לאחר ירידה של 1.2% בחודש ינואר.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף