מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש מאי

התרחבות המגזר העסקי נמשכת

מרבית רכיבי המדד מתייצבים בחודשים האחרונים

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש מאי 2022. התרחבות המגזר העסקי נמשכת, אם כי ישנם סימנים לכך שמרבית רכיבי המדד מתייצבים בחודשים האחרונים מה שיכול לאותת על התמתנות שיעור הצמיחה. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את התפתחות הביקושים המקומיים ובעיקר את התפתחות הצריכה הפרטית, שומר על יציבות ברמה גבוהה. ירידת מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, נמשכת ורמת הייצור התעשייתי באפריל  דומה לזו של תחילת השנה. גם רמתו של מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי,  דומה לזו של תחילת השנה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לעלות, עדות לחוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד מאי כוללים: ירידה של 0.4% במדד הייצור התעשייתי בחודש אפריל, לאחר ירידה של 2.9% בחודש מארס; עלייה של 0.6% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אפריל לאחר ירידה של 0.5% בחודש מארס; ירידה של 1.0% במדד היבוא בחודש מאי, לאחר עלייה של 3.1% בחודש אפריל ועלייה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מארס, לאחר עלייה של 0.3% בחודש פברואר.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף