מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוז בחודש יולי

נמשכת הצמיחה של המגזר העסקי

הייצור התעשייתי מוביל את הצמיחה

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוז בחודש יולי 2022. נמשכת הצמיחה של המגזר העסקי; בפתיחת המחצית השנייה של 2022 נראה שצמיחת המגזר העסקי נמשכת. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, יציב בחודשים האחרונים ומבטא את יציבות הצריכה הפרטית. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיך לעלות ונראה שענף זה שמוביל את צמיחת המגזר העסקי. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, עולה ויורד בחודשים האחרונים ללא מגמה ברורה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לעלות, עדות לחוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד יולי כוללים: עלייה של 1.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש יוני, לאחר עלייה של 3.4% בחודש מאי; ירידה של 1.2% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יוני לאחר עלייה של 1.3% בחודש מאי; ירידה של 3.0% במדד היבוא בחודש יולי, לאחר עלייה של 3.3% בחודש יוני ועלייה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מאי, לאחר עלייה של 0.4% בחודש אפריל.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף