מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוז בחודש ינואר

התרחבות המגזר העסקי נמשכת

יבוא התשומות לייצור המקומי משקף אופטימיות להמשך הצמיחה

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוז בחודש ינואר 2022. התרחבות המגזר העסקי נמשכת. נראה שלהתפרצות האומיקרון לא היתה השפעה משמעותית על הפעילות המשקית. אמנם, עליית הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקפת את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית – התמתנה, אך עדיין ממשיכה לתרום להתרחבות פעילות המגזר העסקי. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיך להתעדכן-לאחור מדי חודש על ידי הלמ"ס וסובל מתנודות חריפות. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, עלה בחריפות, התפתחות המשקפת אופטימיות להמשך צמיחת המשק. תנופת העלייה במספר משרות השכירים במגזר העסקי נמשכת, עדות לחוזקו של שוק העבודה ולירידה בשיעור האבטלה.

רכיבי מדד ינואר כוללים: עלייה של 5.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש דצמבר, לאחר ירידה של 4.1% בחודש נובמבר; ירידה של 2.6% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש דצמבר לאחר עלייה של 0.7% בחודש נובמבר; עלייה של 6.6% במדד היבוא בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.7% בחודש דצמבר ועלייה של 1.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 2.3% בחודש אוקטובר.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף