מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוז בחודש מרץ

התאוששות פעילות המגזר העסקי נמשכת

נרשמה עלייה ניכרת של יבוא נכסי צריכה פרטית

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוז בחודש מרץ 2024. נמשכת התאוששות פעילות המגזר העסקי לאחר ירידתה בחודשים הראשונים למלחמה. תוצר המגזר העסקי צומח אך רמתו עדיין נמוכה מהרמה ערב המלחמה. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, חזר לרמה של ערב המלחמה ומוביל את ההתאוששות במשק. ניראה שמיעוט הנסיעות לחו"ל הביא  לעלייה חדה של הצריכה הפרטית בשוק המקומי. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, נותר נמוך משמעותית מזה ערב המלחמה. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור מקומי, תיקן את עצמו החודש. בולטת העלייה ביבוא נכסי תצרוכת המהווה חלק מעליית הצריכה הפרטית. מספר משרות השכירים במגזר העסקי חזר לעלות ומשקף שיפור בשוק העבודה.

רכיבי מדד מרץ כוללים: ירידה של 3.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש פברואר, לאחר עלייה של 3.2% בחודש ינואר; ירידה של 0.9% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש פברואר לאחר עלייה של  4.6% בחודש ינואר; עלייה של 7.4% במדד היבוא בחודש מרץ, לאחר עלייה של 6.5% בחודש פברואר; ועלייה של 0.8% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ינואר, לאחר עלייה של 1.7% בחודש דצמבר.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף