מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוז בחודש ספטמבר

נמשכת צמיחת המגזר העסקי בקצב מהיר

יבוא תשומות לייצור המקומי נמשך

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוז בחודש ספטמבר 2021. צמיחת המשק נמשכת בקצב מהיר. רמת הפדיון בענפי המסחר והשירותים – המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיכה לעלות ונראה שהצריכה הפרטית מושכת את הביקוש המצרפי כלפי מעלה ובכך גורמת לתנופה של הפעילות המשקית. מדד הייצור התעשייתי – המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, התרסן, לאחר העליות החדות בחודשים יוני ויולי. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, ממשיך לעלות בשיעור גבוה. מגמת עליית יבוא התשומות עקבית עם שיעור צמיחה מהיר וככל הנראה משקפת אופטימיות במגזר העסקי. צמיחת המגזר העסקי באה לידי ביטוי גם בהמשך עליית מספר משרות השכירים – עלייה המבטאת את השיפור בשוק העבודה ואת הירידה בשיעור האבטלה.    רכיבי מדד ספטמבר כוללים: ירידה של 2.4% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 1.7% בחודש יולי ; עלייה של 4.0% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט לאחר ירידה של 2.5% בחודש  יולי; עלייה של 2.4% במדד היבוא בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 4.9% בחודש אוגוסט ועלייה של 2.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר עלייה של 2.5% בחודש יוני.

רכיבי מדד אוגוסט כוללים: עלייה של 1.0% במדד הייצור התעשייתי בחודש יולי, לאחר עלייה של 3.6% בחודש יוני ; ירידה של 3.0% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יולי לאחר עלייה של 5.5% בחודש  יוני; עלייה של 4.9% במדד היבוא בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 0.9% בחודש יולי ועלייה של 2.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר עלייה של 2.5% בחודש יוני.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף