מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוז בחודש פברואר

התרחבות המגזר העסקי נמשכת

רמתם של הייצור התעשייתי ושל משרות השכירים במגזר העסקי עולה על זו ששררה ערב התפרצות הקורונה

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוז בחודש פברואר 2022. התרחבות המגזר העסקי נמשכת. כפי שדיווחנו בחודש הקודם, להתפרצות זן האומיקרון, לא הייתה השפעה משמעותית על הפעילות המשקית. עליית הפדיון בענפי המסחר והשירותים – המשקפת את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, התחדשה ומהווה מרכיב חשוב בהתרחבות פעילות המגזר העסקי. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה חודשיים ברציפות ורמתו עולה על זו ששררה ערב התפרצות מגפת הקורונה בישראל. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, משקף אופטימיות להמשך צמיחת המשק, למרות ירידתו בחודש האחרון. תנופת העלייה במספר משרות השכירים במגזר העסקי נמשכת, עדות לחוזקה בשוק העבודה, תוך ירידה בשיעור האבטלה. גם מספר משרות השכירים במגזר העסקי עולה על זה ששרר ערב התפרצות הקורונה.

רכיבי מדד פברואר כוללים: עלייה של 0.7% במדד הייצור התעשייתי בחודש ינואר, לאחר עלייה של 5.9% בחודש דצמבר; עלייה של 0.9% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ינואר לאחר ירידה של 3.7% בחודש דצמבר; ירידה של 2.4% במדד היבוא בחודש פברואר, לאחר עלייה של 7.0% בחודש ינואר ועלייה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 1.1% בחודש נובמבר.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף