מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.5 אחוז בחודש יוני

התרחבות המגזר העסקי נמשכת

מסתמנת התמתנות של הצריכה הפרטית

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.5 אחוז בחודש יוני 2022. התרחבות המגזר העסקי נמשכת; במחצית הראשונה של 2022, לעומת המחצית השנייה של 2021 – גדל מדד מלניק ב-4.0 אחוזים. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ירד במשך שלושה חדשים ברציפות ומבטא התמתנות של הצריכה הפרטית. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, שב לעלות וייתכן שזהו ביטוי לשיפור ברווחיות הענף, על רקע עליית שער החליפין. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, שב לעלות ומשקף את צמיחת המגזר העסקי. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לעלות, עדות לחוזקה בשוק העבודה.   

רכיבי מדד יוני כוללים: עלייה של 3.4% במדד הייצור התעשייתי בחודש מאי, לאחר עלייה של 0.2% בחודש אפריל; ירידה של 0.4% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאי לאחר ירידה של 0.3% בחודש אפריל; עלייה של 3.3% במדד היבוא בחודש יוני, לאחר ירידה של 1.4% בחודש מאי ועלייה של 0.3% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אפריל, לאחר עלייה של 0.2% בחודש מארס.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף