מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוז בחודש מארס

התרחבות המגזר העסקי נמשכת נראה שהצריכה הפרטית מהווה גורם מרכזי בהתרחבות המגזר העסקי ::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן ::: מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוז בחודש מארס 2022. התרחבות המגזר העסקי נמשכת. הנסיגה המשמעותית של המגיפה יצרה, ככל הנראה, פעילות כלכלית מוגברת המפצה על הפעילות הממותנת ששררה  בעטיין של מגבלות המגיפה. […]