<strong><u>מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש אפריל  </u></strong>

הצמיחה הכלכלית במגזר העסקי פסקה ייתכן שעצירת הצמיחה מתחילה לבוא לידי ביטוי גם בשוק העבודה ::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן ::: מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש אפריל 2023.  הצמיחה הכלכלית במגזר העסקי פסקה, על פי המדד; רמת הפעילות במגזר העסקי באפריל 2023, דומה לזו של נובמבר 2022 כלומר, בלימת הפעילות […]