<strong><u>מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוגוסט</u></strong>

ההאטה בפעילות המגזר העסקי נמשכת  היחלשות הביקושים המקומיים בולטת ::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן ::: מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוגוסט 2023. ההאטה בפעילות הכלכלית של המגזר העסקי נמשכת. ההאטה המקומית נובעת משילוב של האטת הפעילות הכלכלית בעולם ושל השפעת הניסיון לשינוי מבני מרחיק לכת של מערכת המשפט בארץ. […]