מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.1 אחוז בחודש מאי  

נמשכת האטת פעילות המגזר העסקי

ההאטה הכלכלית באה לידי ביטוי גם בשוק העבודה

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.1 אחוז בחודש מאי 2023.  ההאטה בפעילות הכלכלית של המגזר העסקי  נמשכת. נראה ששילוב של האטת הפעילות הכלכלית בעולם והשפעת הניסיון לשינוי קיצוני של מערכת המשפט בארץ, משתקים את התרחבות המגזר העסקי. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מבטא קיפאון של הצריכה הפרטית. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי,  לא התאושש לאחר הירידה החריפה של החודש הקודם, ומבטא חולשה בצד ההיצע. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור מקומי, עלה קלות החודש, לאחר ירידות שהחלו בחודש אוקטובר 2022. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד שוב ונראה שההאטה הכלכלית באה לידי ביטוי גם בשוק העבודה.   

רכיבי מדד מאי כוללים: אי שינוי במדד הייצור התעשייתי בחודש אפריל, לאחר ירידה של 2.2% בחודש מרץ; ירידה של 1.6% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אפריל לאחר עלייה של 1.7% בחודש מרץ; עלייה של 0.3% במדד היבוא בחודש מאי, לאחר עלייה של 0.4% בחודש אפריל; וירידה של 0.3% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מרץ, לאחר ירידה של 0.3% בחודש פברואר.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף