מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.2 אחוז בחודש ינואר  

נראה שהתמשכות המלחמה וגיוס המילואים פוגעים בתפקוד התעשייה

ירידה חדה במספר משרות השכירים במגזר העסקי

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.2 אחוז בחודש ינואר 2024. ירידת המדד משקפת את המשך השפעות המלחמה על פעילות המגזר העסקי. בתחילת 2024 התוצר של המגזר העסקי ממשיך להתכווץ. ההתאוששות החלקית של מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, בלמה במידה מסוימת את ירידת הפעילות במשק. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, מצביע על קשיים; ככל הנראה המשך גיוס המילואים פוגע בתפקוד התעשייה. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, ממשיך לרדת ומצביע על פסימיות. במונחים ריאליים, רמת מדד היבוא בינואר נמוכה ב-15 אחוזים לעומת חודש ינואר אשתקד. רמת יבוא התשומות מצביעה על ירידת הצמיחה העתידית של המשק. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד שוב בחדות, בחודש השני של המלחמה.

רכיבי מדד ינואר כוללים: ירידה של 2.7% במדד הייצור התעשייתי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 2.6% בחודש נובמבר; עלייה של 8.3% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש דצמבר לאחר עלייה של  3.0% בחודש נובמבר; ירידה של 0.3% במדד היבוא בחודש ינואר, לאחר ירידה של 1.4% בחודש דצמבר; וירידה של 3.9% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 2.8% בחודש אוקטובר.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף