מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.7 אחוז בחודש אוקטובר  

מדד החודש מהווה אומדן ראשוני להשפעת המלחמה בתחילתה

המלחמה עלולה להוריד את התוצר העסקי ב-3.8 אחוזים ברבעון האחרון של 2023

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.7 אחוז בחודש אוקטובר 2023. מדד חודש אוקטובר מהווה אומדן ראשוני להשפעת החודש הראשון של המלחמה על פעילות המגזר העסקי. האינדיקטורים עדיין חלקיים ולכן האומדן עלול להשתנות עם עדכון הנתונים בהמשך. ירידת פעילות המגזר העסקי משקפת שילוב של השפעות:  השפעה ישירה על הייצור עקב ירידת מספר העובדים בשל גיוסם למילואים, שהקטינה את היצע התוצר, בד בבד עם הקטנת הקניות במסחר ובשווקים בעטיה של הימנעות הצרכנים מיציאה מהבית למרכזי הקניות ובכך הקטינו את הביקושים, וירידה בכניסה של תיירים לארץ. המלחמה עלולה, על פי אומדן ראשוני, לפגוע ב-3.8 אחוזים ברביע האחרון של 2023 בתוצר המגזר העסקי, שיוריד את שיעור הצמיחה של התוצר העסקי, בשנת 2023, ל-1.9 אחוזים.

רכיבי מדד אוקטובר כוללים: ירידה של 4.0% במדד הייצור התעשייתי בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 5.5% בחודש אוגוסט; ירידה של 3.9% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ספטמבר לאחר עלייה של 2.5% בחודש אוגוסט; ירידה של 4.8% במדד היבוא בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 3.2% בחודש ספטמבר; ועלייה של 0.7% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 0.6% בחודש יולי.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף