מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש אפריל  

הצמיחה הכלכלית במגזר העסקי פסקה

ייתכן שעצירת הצמיחה מתחילה לבוא לידי ביטוי גם בשוק העבודה

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש אפריל 2023.  הצמיחה הכלכלית במגזר העסקי פסקה, על פי המדד; רמת הפעילות במגזר העסקי באפריל 2023, דומה לזו של נובמבר 2022 כלומר, בלימת הפעילות של המגזר העסקי החלה עוד במהלך הרבעון האחרון של 2022, וזאת על רקע התפתחויות שליליות בעולם, והלכה והחריפה עקב ניסיון החקיקה המשפטית של הממשלה. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מבטא סטגנציה של הצריכה הפרטית. תנודתיות מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, מחריפה, ללא מגמה ברורה – ביטוי לחולשה בצד ההיצע. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור מקומי, לא ירד החודש, לאחר ירידה רצופה מחודש אוקטובר 2022; רמתו נמוכה ב-11.4% יחסית לחודש המקביל אשתקד. רמת מדד היבוא בהווה צופה ירידה עתידית בפעילות המגזר העסקי. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד שוב וייתכן שעצירת הצמיחה מתחילה לבוא לידי ביטוי גם בשוק העבודה.

רכיבי מדד אפריל כוללים: ירידה של 2.7% במדד הייצור התעשייתי בחודש מרץ, לאחר עלייה של 4.5% בחודש פברואר; עלייה של 1.5% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מרץ לאחר ירידה של 0.5% בחודש פברואר; עלייה של 0.5% במדד היבוא בחודש אפריל, לאחר ירידה של 1.0% בחודש מרץ; וירידה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש פברואר, לאחר ירודה של 0.7% בחודש ינואר.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף