מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש יולי  

ההאטה בפעילות המגזר העסקי נמשכת

 ניכרת האטה משמעותית בצמיחה הכלכלית ברביע השני

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש יולי 2023. ההאטה בפעילות הכלכלית של המגזר העסקי נמשכת. בסיכום הרביע השני ניכרת האטה משמעותית בצמיחה. כאמור בהודעות קודמות, ההאטה המקומית נובעת משילוב של האטת הפעילות הכלכלית בעולם ושל השפעת הניסיון לשינוי מבני מרחיק לכת של מערכת המשפט בארץ. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מבטא תנודות של הצריכה הפרטית, תוך ירידה חדה-יחסית החודש. גם מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, מבטא תנודות בפעילות הענף ומצביע על חולשה גוברת בצד ההיצע. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור מקומי, עלה החודש, אך אין בעלייה זו כדי לקזז את הירידה המתמשכת מחודש אוקטובר 2022. מספר משרות השכירים במגזר העסקי עלה מעט, אך גם בעלייה זו אין כדי לשנות את תמונת ההאטה המשתקפת מסוף שנה שעברה גם בשוק העבודה.

רכיבי מדד יולי כוללים: ירידה של 1.0% במדד הייצור התעשייתי בחודש יוני, לאחר ירידה של 1.7% בחודש מאי; ירידה של 2.3% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יוני לאחר עלייה של 0.8% בחודש מאי; עלייה של 2.0% במדד היבוא בחודש יולי, לאחר ירידה של 3.2% בחודש יוני; ועלייה של 0.3% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מאי, לאחר ירידה של 0.6% בחודש אפריל.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף