מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש מרץ  

בלימת הפעילות המשקית נמשכת

המשך ירידת יבוא התשומות למגזר העסקי משקף פסימיות באשר להמשך הפעילות המשקית

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש מרץ 2023. בלימת הפעילות המשקית נמשכת. על פי המדד, המגזר העסקי לא צמח ברבעון הראשון של 2023. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מבטא  עצירה של גידול הצריכה הפרטית. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, מאופיין בתנודות, ללא מגמה ברורה וממשיך לבטא חולשה. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור מקומי, יורד ברציפות מחודש אוקטובר 2022. התפתחות זו מדאיגה משום שתלות הייצור המקומי ביבוא התשומות גדולה מאוד, וירידה בו מנבאת ירידה עתידית בפעילות המגזר העסקי. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד, אך עדיין לא ניתן לשייך זאת לחולשה בשוק העבודה.

רכיבי מדד מרץ כוללים: עלייה של 4.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש פברואר, לאחר ירידה של 2.1% בחודש ינואר; ירידה של 0.8% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש פברואר לאחר עלייה של 1.4% בחודש ינואר; ירידה של 0.7% במדד היבוא בחודש מרץ, לאחר ירידה של 1.3% בחודש פברואר; וירידה של 0.6% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ינואר, לאחר ירודה של 0.3% בחודש דצמבר.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף