מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש פברואר  

מחריפה ההאטה במגזר העסקי

ירידת יבוא התשומות למגזר העסקי משקפת פסימיות באשר להמשך הפעילות המשקית

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש פברואר 2023. מחריפה ההאטה במגזר העסקי. על פי המדד, התוצר של המגזר העסקי לא עלה כלל בחודש האחרון. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מתנדנד סביב רמה קבועה ומבטא בלימה של הצריכה הפרטית. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיך לבטא חולשה. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור מקומי, ממשיך לרדת. התפתחות זו מדאיגה משום שתלות הייצור המקומי ביבוא התשומות גדולה מאוד וירידת בו מנבאת ירידה עתידית בפעילות המגזר העסקי. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד, אך עדיין לא ניתן לשייך זאת לחולשה בשוק העבודה.   

רכיבי מדד פברואר כוללים: ירידה של 1.6% במדד הייצור התעשייתי בחודש ינואר, לאחר עלייה של 0.2% בחודש דצמבר; עלייה של 1.3% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ינואר לאחר ירידה של 1.4% בחודש דצמבר; ירידה של 0.9% במדד היבוא בחודש פברואר, לאחר ירידה של 3.4% בחודש ינואר; וירידה של 0.3% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 1.2% בחודש נובמבר.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף