מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוגוסט

ההאטה בפעילות המגזר העסקי נמשכת

 היחלשות הביקושים המקומיים בולטת

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוגוסט 2023. ההאטה בפעילות הכלכלית של המגזר העסקי נמשכת. ההאטה המקומית נובעת משילוב של האטת הפעילות הכלכלית בעולם ושל השפעת הניסיון לשינוי מבני מרחיק לכת של מערכת המשפט בארץ. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מבטא תנודות של הצריכה הפרטית, כך שעל אף עלייתו האחרונה, אין בה כדי לקזז את הירידה החדה בסיכום הרביע השני. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, מצביע על התפתחות דומה – תנודות בפעילות הענף, על רקע של חולשה. התפתחות מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור מקומי, מצביעה על המשך מגמת הירידות מאז אוקטובר 2022. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד – המשך למגמה מסוף שנה שעברה בשוק העבודה.

רכיבי מדד יולי כוללים: עלייה של 2.1% במדד הייצור התעשייתי בחודש יולי, לאחר ירידה של 1.3% בחודש יוני; עלייה של 1.1% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יולי לאחר ירידה של 2.4% בחודש יוני; ירידה של 1.9% במדד היבוא בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 2.5% בחודש יולי; וירידה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יוני, לאחר עלייה של 0.3% בחודש מאי.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף