מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש דצמבר

ניכרת האטה במגזר העסקי

מדד היבוא מצביע על פסימיות באשר להמשך הפעילות המשקית

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש דצמבר 2022. ניכרת האטה במגזר העסקי. בסיכום שנת 2022 עלה המדד בשיעור של 6.9 אחוזים, התפתחות המבטאת את צמיחתו המהירה של המגזר העסקי; רוב צמיחת המשק התרחשה במחצית הראשונה של השנה, ואילו במחציתה השנייה ניכרת האטה. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית,  נותר ברמתו הגבוהה, אך אינו מוסיף לעלות, מה שמצביע על חולשת הצריכה הפרטית. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, תיקן חלקית את הירידה החדה של החודש הקודם, אך רמתו עדיין נמוכה ביחס לחודשים הקודמים. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור מקומי, חזר לרדת, התפתחות המצביעה על פסימיות באשר להמשך הפעילות המשקית. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד, לאחר עלייה רצופה ארוכת טווח; ייתכן שחולשת הפעילות כבר באה לידי ביטוי בשוק העבודה.   

רכיבי מדד דצמבר כוללים: עלייה של 3.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 5.4% בחודש אוקטובר; ירידה של 1.3% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש נובמבר לאחר עלייה של 1.1% בחודש אוקטובר; ירידה של 1.1% במדד היבוא בחודש דצמבר, לאחר ירידה של 0.9% בחודש נובמבר וירידה של 1.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 0.9% בחודש ספטמבר.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף