מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יוני  

ההאטה בפעילות המגזר העסקי נמשכת

ההאטה הכלכלית באה לידי ביטוי גם בשוק העבודה

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש יוני 2023. ההאטה בפעילות הכלכלית של המגזר העסקי  נמשכת. כאמור בהודעות קודמות, ההאטה המקומית נובעת משילוב של האטת הפעילות הכלכלית בעולם ושל השפעת הניסיון לשינוי קיצוני של מערכת המשפט בארץ. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מבטא תנודות של הצריכה הפרטית, ללא מגמת עלייה. גם מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, מבטא תנודות בפעילות הענף, ללא מגמת התרחבות, ומצביע על חולשה בצד ההיצע. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור מקומי, שב לרדת, בהמשך לירידות שהחלו בחודש אוקטובר 2022. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד שוב ונראה שההאטה הכלכלית באה לידי ביטוי גם בשוק העבודה.

לתשומת ליבכם: מודל המדד עודכן; לכן,  נוסף על השינויים החודשיים לאחור, הנובעים מעדכוני נתונים לאחור של הלמ"ס,  ישנם גם שינויים  הנובעים מעדכון המודל. חשוב לציין שהתמונה הכלכלית לאחר עדכון המודל, לא השתנתה.     

רכיבי מדד יוני כוללים: ירידה של 0.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש מאי, לאחר עלייה של 0.7% בחודש אפריל; עלייה של 0.8% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאי לאחר ירידה של 1.1% בחודש אפריל; ירידה של 3.4% במדד היבוא בחודש יוני, לאחר עלייה של 0.2% בחודש מאי; וירידה של 0.6% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אפריל, לאחר ירידה של 0.3% בחודש מרץ.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף