מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש ינואר  

נמשכת ההאטה במגזר העסקי

ירידת יבוא התשומות למגזר העסקי משקפת פסימיות באשר להמשך הפעילות המשקית

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש ינואר 2023. נמשכת ההאטה במגזר העסקי. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ירד בחודשיים האחרונים ומבטא חולשה של הצריכה הפרטית. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, נותר ללא שינוי בחודש האחרון, לאחר תיקון חלקי של הירידה החדה שהתרחשה לפני חודשיים. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור מקומי ממשיך לרדת.ייתכן שהירידה ביבוא התשומות לייצור המקומי מבשרת ירידה עתידית בפעילות המגזר העסקי. מספר משרות השכירים במגזר העסקי עלה בשיעור דומה לירידתו בחודש הקודם, כך שבשוק העבודה לא מזהים חולשה.   

רכיבי מדד ינואר כוללים: אי שינוי במדד הייצור התעשייתי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 3.7% בחודש נובמבר; ירידה של 1.6% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש דצמבר לאחר ירידה של 1.0% בחודש נובמבר; ירידה של 2.3% במדד היבוא בחודש ינואר, לאחר ירידה של 1.6% בחודש דצמבר ועלייה של 1.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש נובמבר, לאחר ירידה דומה בחודש אוקטובר

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף