מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש ספטמבר

מסתמנת ירידה בשיעור צמיחת המגזר העסקי

ירידה ביבוא תשומות לייצור המקומי

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש ספטמבר 2022. מסתמנת ירידה בשיעור הצמיחה של המגזר העסקי: מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, נמצא ברמה  אמנם גבוהה, אך הוא אינו עולה, מה שמצביע על חוסר גידול של הצריכה הפרטית. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, מצביע על תיקון הירידה של החודש הקודם  והמשך של מגמת העלייה. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, ירד זה שלושה חודשים ברציפות  – התפתחות המעידה על פסימיות באשר להמשך הפעילות המשקית. במספר משרות השכירים במגזר העסקי התחדשה העלייה, המשקפת חוזקה של שוק העבודה.

רכיבי מדד ספטמבר כוללים: עלייה של 3.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 2.3% בחודש יולי; ירידה של 1.0% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט לאחר עלייה של 0.4% בחודש יולי; ירידה של 1.0% במדד היבוא בחודש ספטמבר, לאחר ירידה של 1.1% בחודש אוגוסט ועלייה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר ירידה של 0.1% בחודש יוני.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף