מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוזים בחודש ספטמבר  

המדד של חודש ספטמבר מצביע על עלייה מסוימת בפעילות המגזר העסקי

המדד אינו משקף את השפעת המלחמה שתתחיל לבוא לידי ביטוי בחודש הבא

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוזים בחודש ספטמבר 2023.המדד של חודש ספטמבר מצביע על עלייה מסוימת בפעילות המגזר העסקי. המדד אינו משקף עדיין את השפעת המלחמה, שתתחיל לבוא לידי ביטוי במדד של החודש הבא, חודש אוקטובר.

רכיבי מדד ספטמבר כוללים: עלייה של 5.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 1.9% בחודש יולי; עלייה של 2.3% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט לאחר עלייה של 1.5% בחודש יולי; ירידה של 2.2% במדד היבוא בחודש ספטמבר ירידה של 1.9% בחודש אוגוסט; וירידה של 0.6% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר ירידה של 0.3% בחודש יוני.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף