מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש אוקטובר

נמשכת צמיחת המגזר העסקי אך ניכרת ירידה בשיעור הגידול

הצריכה הפרטית ממשיכה להוביל את ההתרחבות המשקית

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש אוקטובר 2021. צמיחת המשק נמשכת, אם כי ניכרת ירידה בשיעור הגידול. רמת הפדיון בענפי המסחר והשירותים – המשקפת את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, גבוהה ונראה שהיא ממשיכה להוביל את ההתרחבות המשקית. מדד הייצור התעשייתי – המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ירד שוב ונראה שהוא מקור לירידה בשיעור צמיחת המשק. גם מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, ירד, אך רמתו גבוהה לאחר עלייתו הרצופה בחודשים האחרונים ותומכת בהמשך הצמיחה. צמיחת המשק ניכרת בשוק העבודה, בו נמשכת עליית מספר משרות השכירים – עלייה המבטאת את השיפור בשוק העבודה ואת הירידה בשיעור האבטלה.

רכיבי מדד אוקטובר כוללים: ירידה של 0.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש ספטמבר, לאחר ירידה של 2.8% בחודש אוגוסט ; עלייה של 0.1% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ספטמבר לאחר עלייה של 4.3% בחודש  אוגוסט; ירידה של 1.7% במדד היבוא בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 3.2% בחודש ספטמבר ועלייה של 0.9% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 2.3% בחודש יולי.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף