מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש פברואר  

ניכרת התאוששות בפעילות המגזר העסקי

ההתאוששות מובלת על ידי עלייה חדה בצריכה הפרטית

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש פברואר 2024. עליית המדד משקפת התאוששות הפעילות של המגזר העסקי לאחר ירידתה בחודשים הראשונים למלחמה. התוצר של המגזר העסקי חזר לצמוח אך רמתו עדיין נמוכה מהרמה ערב המלחמה. מדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מוביל את ההתאוששות במשק לאחר עליות חדות בחודשיים האחרונים המשקפות, כאמור, עלייה חדה של הצריכה הפרטית. גם מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה בחדות, אך רמתו נותרה נמוכה משמעותית מזו ערב המלחמה. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, תיקן את עצמו אך לא ניתן עדיין לקבוע האם מתפתחת מגמת עלייה מתמשכת. הירידה במשרות השכירים במגזר העסקי פסקה ונראה שההחלשה בשוק העבודה מתמתנת.

רכיבי מדד בפברואר כוללים: עלייה של 3.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש ינואר, לאחר ירידה של 1.6% בחודש דצמבר; עלייה של 4.6% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ינואר לאחר עלייה של  8.4% בחודש דצמבר; עלייה של 6.6% במדד היבוא בחודש פברואר, לאחר ירידה של 0.2% בחודש ינואר; ועלייה של 1.6% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש דצמבר, לאחר ירידה של 2.4% בחודש נובמבר.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף