מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוז בחודש מארס

התרחבות המגזר העסקי נמשכת

נראה שהצריכה הפרטית מהווה גורם מרכזי בהתרחבות המגזר העסקי

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוז בחודש מארס 2022. התרחבות המגזר העסקי נמשכת. הנסיגה המשמעותית של המגיפה יצרה, ככל הנראה, פעילות כלכלית מוגברת המפצה על הפעילות הממותנת ששררה  בעטיין של מגבלות המגיפה. עלייה משמעותית נרשמה בפדיון ענפי המסחר והשירותים – עלייה המשקפת את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית. נראה שהיא מהווה גורם מרכזי בהתרחבות המגזר העסקי. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיך להתרחב – התפתחות שעומדת בקנה אחד עם התרחבות מגזר זה. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, מצטמצם בחודשיים האחרונים, אך למרות ירידתו, רמתו גבוהה ובטווח הקצר אין הוא מהווה מגבלה על צמיחת המשק. תנופת העלייה במספר משרות השכירים במגזר העסקי נעצרה, אך בשלב זה אין לראות בכך עדות לחולשה בשוק העבודה.

רכיבי מדד מארס כוללים: עלייה של 1.1% במדד הייצור התעשייתי בחודש פברואר, לאחר עלייה של 1.1% בחודש ינואר; עלייה של 2.6% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש פברואר לאחר עלייה של 1.9% בחודש ינואר; ירידה של 1.1% במדד היבוא בחודש מארס, לאחר ירידה של 2.5% בחודש פברואר וירידה של 1.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ינואר, לאחר עלייה של 0.4% בחודש דצמבר.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף