מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.7 אחוז בחודש נובמבר

המגזר העסקי צומח בקצב מהיר

הצריכה הפרטית ממשיכה להוביל את ההתרחבות המשקית

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.7 אחוז בחודש נובמבר 2021. המגזר העסקי ממשיך לצמוח בקצב מהיר. רמת הפדיון בענפי המסחר והשירותים – המשקפת את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מתרחבת בשיעור גבוה ומובילה את צמיחת המשק כולו. מדד הייצור התעשייתי – המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עודכן-לאחור כלפי מעלה על ידי הלמ"ס, כך שהתמונה המעודכנת היא של המשך עליית המדד ומכאן גם השתנתה ההערכה של החודש הקודם, של האטה מסוימת בשיעור גידול המשק. מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, חזר לעלות וממשיך לסמן אופטימיות להמשך הצמיחה. עליית מספר המשרות במגזר העסקי נבלמה מעט, אך נתון זה אינו משנה את ההערכה באשר לשיפור בשוק העבודה ולירידה בשיעור האבטלה.

רכיבי מדד נובמבר כוללים: עלייה של 0.7% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 1.5% בחודש ספטמבר; עלייה של 0.7% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוקטובר לאחר עלייה של 1.0% בחודש ספטמבר; עלייה של 2.3% במדד היבוא בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 1.5% בחודש אוקטובר וירידה של 0.6% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 1.0% בחודש אוגוסט.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף