מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.8 אחוז בחודש יולי

צמיחה מהירה של המגזר העסקי

גידול משמעותי בפדיון במסחר ושירותים ובייצור התעשייתי

::: להורדת נתוני המדד בקובץ אקסל לחץ כאן :::
להגדלה לחץ על הגרף

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.8 אחוז בחודש יולי 2021. עליית המדד מבטאת המשך עלייה מוגברת בפעילות הכלכלית של המגזר העסקי. עדכון נתוני הלמ"ס מחזק את ההערכה שמהירות צמיחת המגזר העסקי של הרביע השני, ממשיכה גם ברביע השלישי. עליית הפדיון בענפי המסחר והשירותים – המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, עלה בחודש יוני ב-6 אחוזים, ואילו מדד הייצור התעשייתי המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה ב-4 אחוזים. רמת מדד היבוא, המורכב בעיקר מתשומות לייצור המקומי, מבטאת אופטימיות מתמשכת במגזר העסקי, למרות ירידתו בחודש יולי. עליית משרות השכירים במגזר העסקי נמשכת, ומבטאת את שיפור הפעילות הכלכלית ואת הירידה בשיעור האבטלה.

רכיבי מדד יולי כוללים: עליה של 4.0% במדד הייצור התעשייתי בחודש יוני, לאחר ירידה של 1.8% בחודש מאי ; עלייה של 6.0% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יוני לאחר ירידה של 2.3% בחודש  מאי; ירידה של 1.0% במדד היבוא בחודש יולי, לאחר עלייה של 4.9% בחודש יוני ואי שינוי במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מאי, לאחר עלייה של 2.2% בחודש אפריל.

להגדלה לחץ על הלוח
להגדלה לחץ על הגרף