מדד מלניק למצב המשק עלה בשנת 2008 ב-4.8 אחוזים בממוצע, לאחר עליות של 5.9 ו-7.3 אחוזים בשנים 2007 ו-2006 בהתאמה. במהלך שנת 2008 הגיע לסיומו פרק הצמיחה המהיר שאפיין את כלכלת ישראל והחל ברביע השלישי של שנת 2003; למעשה מחודש מאי 2008 המשק הפסיק לצמוח והחל מחזור עסקים חדש של פעילות ממותנת. התפתחות זו מבטאת את השפעת המשבר הכלכלי העולמי על המשק הישראלי ובעיקר את ירידת הביקושים העולמיים.

התפקיד הראשי של מדד פעילות בו-זמני (coincident indicator), כגון מדד מלניק, הוא להעריך בזמן אמת את המגמות והתפניות של הפעילות הכלכלית במגזר העסקי. מכאן, שטיבו ואמינותו של המדד נבחנים על פי קירבתו והקדמת אומדן להתפתחות התוצר המקומי הגולמי של המגזר העסקי (התוצר העסקי) הנמדד ומתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בפיגור של מספר חודשים.

השוואה היסטורית בין מדד מלניק לתוצר המקומי הגולמי של הסקטור העסקי מוצגת בדיאגרמה שלהלן. הדיאגרמה מציגה השוואה שנתית בין שיעור השינוי של מדד מלניק ובין שיעור השינוי של התוצר העסקי. הדיאגרמה מדגימה את טיב ההתאמה הגבוה של מדד מלניק לתוצר של המגזר העסקי. המתאם בין הסדרות הוא 0.95, מתאם הנחשב לגבוה מאוד לסדרות של שיעורי שינוי על פני זמן.
לחץ על הגרף להגדלה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *